Paul ter Heyne's Blog

Ter leering ende vermaeck

Coronabelasting

Coronabelasting voor Amazon, Alibaba, Bol.com en soortgelijke bedrijven

Er is al lange tijd iets vreemds aan de hand. De Nederlandse winkeliers moeten vanwege overheidsmaatregelen dicht, en anderen (vooral uit het buitenland) profiteren daar buitengewoon van en maken ze ook nog eens kapot. Degene die de maatregelen zal overleven, wacht na afloop een zwaar perspectief van leegstand in winkelstraten en blijvend omzetverlies aan online-winkels die samenwerken met Big Tech, omdat de infrastructuur is gelegd en de consument eraan is gewend.

Anderzijds wisten verkoopplatforms als Amazon volop te profiteren van de corona-lockdowns. In het tweede kwartaal van 2020 verdubbelde de onlineretailer zijn winst, goed voor een recordwinst van 5,2 miljard dollar. De laatste cijfers zijn nog niet bekend, maar moeten spectaculair zijn. Het vermogen van baas Bezos is inmiddels meer dan 200 miljard dollar waard, een zesde van het BBP van Nederland.

Waarom protesteren winkeliers niet en waarom volgen ze als makke schapen de overheidsmaatregelen op? Omdat ze gedeeltelijk gecompenseerd worden en ze beseffen dat de overheidsmaatregelen noodzakelijk zijn! Ze houden zich beschaafd aan de regels van de democratische rechtsstaat en leveren daarmee een enorme bijdrage aan de maatschappelijke gezondheid en ons gevecht tegen het virus. Iets soortgelijks kun je zeggen van horecagelegenheden tegenover slijterijen en winkels als Gall & Gall, Sligro, Hanos en de Nederlandse supers. Ook de laatste profiteren enorm van de overheidsmaatregelen die nu al zo lang van kracht zijn.

Dat een café, een restaurant of een niet essentiële winkel dicht moest, was gewoon domme pech en buiten toedoen van de eigenaren. Dat anderen daarvan profiteren is omgekeerd eveneens buiten hun toedoen en dom geluk. De overheid heeft hen als het ware in staat gesteld exorbitante omzetstijgingen te realiseren. Een extra omzet die zij zonder de maatregelen niet hadden gerealiseerd. Daarom is het niet meer dan ethisch noodzakelijk dat daar een soort omgekeerde compensatie/correctie tegenover gaat staan.

Mijn oproep aan de overheid is dan ook deze bedrijven een navenante coronabelasting op te leggen. Indien bedoelde bedrijven deze belasting niet wensen te betalen, dan moet de overheid er niet voor terugdeinzen dezelfde draconische maatregelen te nemen die zij gedurende coronatijd aan de horeca en winkeliers heeft opgelegd. Weigeren grote online verkoopplatforms als Amazon en Zalando te betalen, dan dient de overheid er voor te zorgen dat zij voor onbepaalde tijd niet meer worden toegelaten tot Nederland. Dit klinkt juridisch misschien onhaalbaar, maar met wetgeving kan veel. Want wie is hier nu de baas? Dat zijn wij Nederlanders toch met zijn allen, verenigd in ons parlement? Of laten we onze binnensteden, onze winkeliers en horecagelegenheden eenvoudig kapot maken door met name buitenlandse internetmonopolisten die, gebruikmakend van onze goede infrastructuur, onze wetgeving en rechtsbescherming hun geld door de crisis hebben kunnen opstapelen als Dagobert Duck?

Sommigen zullen dit voorstel niet realistisch vinden en juridisch moeilijk uitvoerbaar. Zij zullen van mening zijn dat je bedrijven niet zomaar ad hoc kunt aanpakken wanneer ze toevallig veel winst maken en ook, dat de overheid betrouwbaar dient te zijn. Toch valt een coronabelasting ook in dit opzicht best te verdedigen. Immers, hoe toevallig is deze plotselinge buitensporige toename van de omzet? Wetenschappelijk is er zeer wel een oorzakelijk correlatie te leggen tussen deze toename en de vigerende overheidsmaatregelen. En wat betrouwbaarheid betreft: een overheid dient inderdaad betrouwbaar te zijn, maar in deze ernstige crisis kan de overheid best ter verontschuldiging  aanvoeren dat er sprake is van nood breekt wet. Zulke Haagse geluiden hoorde je bij de invoering van de avondklok ook. Bovendien kun je je afvragen of andersom de winkeliers deze maatregelen van overheidswege hadden verwacht, laat staan hadden kunnen voorspellen? Een onbetrouwbare overheid zou je een overheid kunnen noemen die van de ene op de andere dag de burger zijn broodwinning ontneemt. Toch zal niemand dit, gezien de ernst van de crisis, op die manier serieus willen stellen. Het gaat om rechtvaardigheid en juiste verhoudingen. En die zijn wat betreft de voordelen van de internetbedrijven ten opzichte van de nadelen voor de fysieke bedrijven ver te  zoeken. We hebben met z’n allen de samenleving opgebouwd, als we die met z’n allen willen beschermen, kan het niet zo zijn dat de één daarvoor een hogere prijs betaalt dan de ander, of sterker nog, dat de ander daarvan zelfs profiteert.

© Paul ter Heyne, Bussum 1 maart 2021

Aantal woorden: ca 700

Comments are closed.

[Top]